Yayıncı / Publisher

 

 Eskiyeni 

ISSN: 1306-6218 e-ISSN: 2636-8536 

www.dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni 

 

Yayıncı/Publisher 

Anadolu İlahiyat Akademisi Anatolian 

Theological Academy adına/on behalf of 

Tuncer Namlı 

tuncer_namli@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-1230-5568 

 

Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor 

Nihat Koçak 

Anadolu İlahiyat Akademisi 

Anatolian Theological Academy 

nihatkck@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-8251-4501 

 

Editör/Editor 

Dr. Abdullah Demir 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/TURKEY 

abdemir@ybu.edu.tr 

ORCID: 0000-0001-7825-6573 


Editör Yardımcısı/Editorial Assistant 

Tevfik Aksoy 

tevfik_aksoy@hotmail.com 

ORCID: 0000-0001-9199-5610 

 

Editör Yardımcısı/Editorial Assistant 

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu 

meyrasvgl@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-7841-0665 

 

Veri Girişi/Data Entry 

Abdullah Yasir Can 

Fatıma Zehra Selvi 

 

Sosyal Medya/Social Media 

Kevser Ünlü 

 

Tasarım/Design 

FCR Yayın Reklam 

Tel: +90 312.310 08 60 

 

E-Yayın/Electronic Publication 

20 Eylül/September 2021 

https://dergipark.org.tr/en/pub/eskiyeni 

 

Yönetim Yer /Executive Office 

Hacı Bayram Mh. Boyacılar Sk. No: 14/2 

Ulus-Altındağ/ANKARA 

Tel: (+90 312.311 88 00 pbx) 

Faks: (+90 312.311 47 89) 

e-mail: eskiyenidergi@gmail.com 

www.anilakademi.com

 

 

Dizinlenme Bilgileri/Indexing 

ULAKBİM TR Dizin/Turkish National Database (Kabul/Accepted: 24/10/2019 - Sayı/Issue: 36) 

MLA International Bibliography (Kabul/Accepted: 16/06/2020 - Sayı/Issue: 41) 

EBSCO - Central & Eastern European Academic Source (Kabul/Accepted: 08.02.2021 - Sayı/Issue: 43) 

CEEOL: Central and EasternEuropean Online Library (Kabul/Accepted: 01/01/2013 - Sayı/Issue: 26) 

 

Alan Editörleri/Section Editors 

Arap Dili/Arabic Language 

Doç. Dr. Murat Özcan 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi 

Ankara Hacı Bayram Veli University 

Faculty of Letters 

Ankara/Turkey 

mozcan58@gmail.com 

ORCID: 0000-0001-7003-1504 

 

İngilizce/English 

Doç. Dr. Mehmet Ata Az 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey 

ata@ybu.edu.tr 

ORCID: 00 00-0002-8844-8875 

 

Felsefe/Philosophy 

Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Social Sciences University of Ankara 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey karakayamehmetmurat@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-2196-6456 

 

Mantık/Logic 

Arş. Gör. Muhammet Çelik 

Sosyal Bilimler Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Social Sciences University of Ankara 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey 

mmcelik@ankara.edu.tr 

ORCID: 0000-0003-4664-2300 

 

Eğitim/Education 

Dr. İshak Tekin 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

Eskişehir Osmangazi University 

Faculty of Divinty 

Eskişehir/Turkey 

ishaktekin05@gmail.com 

ORCID: 000-0002-3850-5691 

 

Tarih/History 

Dr. İlyas Uçar 

Amasya Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

Amasya University 

Faculty of Divinty 

Amasya/Turkey 

ilyasucar@gmail.com 

ORCID: 000-0002-7125-8995 

 

Tasavvuf/Mysticism 

Arş. Gör. Büşra Betül Punar 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey 

busrabetulpunar@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-0217-8163 

 

Tefsir/Tafsir 

Arş. Gör. Esra Erdoğan Şamlıoğlu 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Social Sciences University of Ankara 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey esra.erdogansamlioglu@asbu.edu.tr 

ORCID: 0000-0003-2863-8797 

 

Tefsir/Tafsir 

Dr. Ayşe Uzun 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt University 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey 

a.uzun@ybu.edu.tr 

ORCID: 0000-0002-5359-6827 

 

Sosyoloji/Sociology 

Arş. Gör. Fatmanur Dikmen 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

Zonguldak Bülent Ecevit University 

Faculty of Divinty 

Zonguldak/Turkey 

fnur227@gmail.com 

ORCID: 000-0001-9399-8831 

 

Psikoloji/Psychology 

Arş. Gör. Fatma Nur Bedir 

Hitit Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

Hitit University 

Faculty of Divinty 

Çorum/Turkey 

fnurbedir@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-4455-1691 

 

Edebiyat/Literature 

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ŞIRA 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Ankara Yildirim Beyazit University 

Faculty of Islamic Sciences 

Ankara/Turkey 

tosyevi@mynet.com 

ORCID: 0000-0002-7690-2217 

 

İslam Hukuku/Islamic Law 

Araş. Gör. Tuğba Gül 

Abdullah Gül Üniversitesi 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Abdullah Gül University 

Humanities and Social Sciences 

Kayseri/Turkey 

tugba.d.gul@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-6766-2514 

 

Hadis/Hadith 

Arş. Gör. Sümeyye Şehide CAN 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Social Sciences University of Ankara 

Faculty of Islamic Studies 

Ankara/Turkey sumeyyesehide.can@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-0844-6587 

 

Kelam 

Arş. Gör. Serkan Çetin 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Niğde Ömer Halisdemir University 

Faculty of Islamic Sciences 

Niğde/Turkey 

serkancetin505@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-2476-6882 

 

Yayın Kurulu/Editorial Board 

Prof. Dr. Ömer Özsoy 

Goethe Ü./Goethe Univ. GERMANY 

ORCID: 0000-0001-8223-7009 

 

Prof. Dr. Kadir Canatan 

İstanbul Sabahattin Zaim Ü. 

İstanbul Sabahattin Zaim Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-5098-5205 

 

Prof. Dr. Ali Osman Kurt Ankara Sosyal Bilimler Ü. 

Social Sciences Univ. of Ankara TURKEY 

ORCID: 0000-0003-1459-7832 

 

Prof. Dr. Gürbüz Deniz 

Ankara Ü./Ankara Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-9651-9645 

 

Prof. Dr. İhsan Toker 

Ankara Ü./Ankara Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-9033-9910 

 

Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan 

Ankara Ü./Ankara Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-8065-3156 

 

Prof. Dr. Murat Demirkol 

Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-1770-4288 

 

Dr. Abdullah Demir 

Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-7825-6573 

 

Prof. Dr. Almir Pramenkovic 

Fakultet za islamske studije 

Faculty of Islamic Studies 

SERBİA 

ORCID: 0000-0003-3669-0886 

 

Doç. Dr. Anar Gafarov Azerbaycan Milli İlimler Akd. 

Felsefe Enstitüsü 

Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü 

Azerbaijan National Academy of Sciences Philosophical Institute Azerbaijan Theological Institute 

AZERBAYCAN 

ORCID: 0000-0002-3113-1287 

 

Prof. Dr. Süleyman DOĞANAY 

Erciyes Ü. 

Erciyes Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0003-3026-0922 

Danışma Kurulu/Advisory Board 

 

Prof. Dr. Adnan Demircan 

İstanbul Ü./İstanbul Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-9290-0780 

 

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 

KURAMER TURKEY 

ORCID: 0000-0002-5839-145X 

 

Prof. Dr. Fuat Aydın 

Sakarya Ü./Sakarya Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-5779-7741 

 

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç 

Ankara Ü./Ankara Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-6273-5342 

 

Prof. Dr. İsmail Çalışkan 

Ankara Ü./Ankara Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0003-2899-9111 

 

Prof. Dr. Mahmut Aydın 

Samsun Ü./Samsun Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-1358-1022 

 

Prof. Dr. Mehmet Evkuran 

Hitit Ü./Hitit Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-8616-111X 

 

Doç. Dr. Hatice Toksöz 

Süleyman Demirel Ü. 

Süleyman Demirel Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-0459-3152 

 

Doç. Dr. Yusuf Şen 

Bayburt Ü./Bayburt Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-6795-0161 

 

Prof. Dr. Süleyman Akyürek 

Erciyes Ü./Erciyes Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-8427-5030 

 

Prof. Dr. Mustafa Ertürk 

İstanbul Ü./İstanbul Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0002-4424-0327 

 

Doç. Dr. Erdinç Doğru 

Gazi Ü./Gazi Univ

TURKEY 

ORCID: 0000-0002-1601-8008 

 

Doç. Dr. Hamdi Kızıler 

Karabük Ü./Karabük Univ. TURKEY 

ORCID: 0000-0001-9131-1645 

 

Eskiyeni, Anadolu İlahiyat Akademisi tarafından yayımlanmaktadır. 

Eskiyeni is published by Anatolian Theological Academy, Ankara/Turkey. 

Eskiyeni, yılda iki kez yayımlanan (20 Mart- 20 Eylül) hakemli bir dergidir 

Eskiyeni is a peer-reviewed academic journal issued twice a year (20 March - 20 September). 

Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarında yapılan akademik çalışmaları yayımlar. 

Eskiyeni; publishes academic studies primarily in the fields of Religion, Philosophy, History and Social Sciences. 

Eskiyeni yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmez. 

Eskiyeni does not charge any article submission, processing charges, and printing charges from the authors. 

Eskiyeni’ye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki dış hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. 

Eskiyeni uses double-blind review fulfilled by at least two reviewers. 

Matbu dergiye, abonelik ile erişilebilmektedir. Online dergi açık erişimdir (CC BY NC). 

A Printed version of Eskiyeni can be accessed by subscription. The Electronic version of Eskiyeni is Open Access (CC BY NC)

OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/eskiyeni/ 

LOCKSS: http://dergipark.gov.tr/eskiyeni/lockss-manifest 

Abonelik (2 Sayı): 80,00 TL (Şahıs)- Kurumlar: 100,00 TL-Yurt Dışı: 30,00 EURO 

Individual Subscription (2 Issues): 80,00 TL - Institutional Subscription: 100,00 TL - 30,00 EURO Account Information: Anadolu İlahiyat Akademisi, IBAN: TR70002030000202729700000