Pozitif Hukuk ve İslam Üzerine Okumalar

 

İlk Ders :  EKİM 2018
Dersler : 15 günde bir / Çarşamba / 17:30


 

         

Osmanlı Devleti’nin çöküşünde devrin İslam ve fıkıh yorumlarının yetersizliğinin önemli bir payı olduğu inkar edilemez. Dini söylemlerin hacminin büyüklüğü özlü ve etkili çözümlerin üretilmesini sağlamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarında ise bir yandan hantal ve verimsiz din algılarıyla baş etmek, diğer yandan da yeni hukuki modeller üretmek gerekmiştir. Cumhuriyet döneminde üretilmeye çalışılan laik hukuk modelinin savunucuları reaksiyoner reflekslerle din olgusunu kontrol altında tutmaya çalışırken -inançların doğruluğundan/yanlışlığından bağımsız olarak- bir sosyal vaka ve kuvvet olan din ile kavgaya girişmiş ve hedeflediği hukuk projesini kendi elleriyle başarısızlığa sürüklemiştir.

Gerek dini gerekse seküler ideolojilerin hukuk yaratma çabaları sosyolojik meşruiyeti sağlamakla başarıya ulaşabilir. Bu bağlamda, her görüşten insanın sosyal gerçeklik arayışına katkı sunması mümkün ve gereklidir. Sosyal gerçekliği İslami ve laik hukuk yorumlarını şekillendirecek bir ilke ve normatif kuvvet olarak gördüğümüzde ideolojiler arası geçişleri kolaylaştırabilir ve toplumsal barışa doğru adım atabiliriz. 

Bu düşüncelerle sürdüreceğimiz okuma çalışmalarının amaçlarını şöyle ifade edebiliriz:

1. İslam tarihi ve medeniyeti içinde hukukun seyrini anlamlandırmak

2. Bugüne hitap edebilecek İslam hukuku anlayışlarını araştırmak ve tartışmak

3. Çağdaş Türk hukukunun ideolojik, etik vs. yetersizliklerini tespit etmek

4. Sosyolojik meşruiyeti daha yüksek ve daha verimli hukuk modelleri geliştirmek

 

 

KATILIM ŞARTLARI : Kayıt olmak, derslere hazırlıklı ve düzenli devam etmek.

 

 

 

İLETİŞİM:

Hacı Bayram Mahallesi, Boyacılar

Sokak No:14/2 Ulus, Altındağ, Ankara

+ 90 312 311 88 00

info@anilakademi.com