Mekke Döneminin İlk Evresi - İlk 3 Yıl -

1. Gün  / 27 Ekim 2018

2. Gün / 28 Ekim 2018

 

 

 

1. Oturum

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL


Tebliğci
Şükran ADIGÜZEL

Müzakereciler
Dr. Öğr. Üyesi Bayram AYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL

Konu: İlk Vahiy


2. Oturum

 

Oturum Başkanı
Doç. Dr. Enver ARPA 


Tebliğci
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL 

Müzakereciler
Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ
Dr. Mehmet APAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERMAN

Konu: İlk Sureler (3 Yıl)

3. Oturum

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 


Tebliğci
Prof. Dr. Ahmet KELEŞ

Müzakereciler: Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
Doç. Dr. Süleyman DOĞANAY

Konu: Fetret-i Vahiy 


4. Oturum

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN 

Tebliğci
Prof. Dr. Adem APAK 

 

Müzakereciler
Prof. Dr. Selim TÜRCAN
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Korkut DİNDİ

Konu: İlk Tepkiler Olumlu / Olumsuz (İlk Müslümanlar)

 

FOTOĞRAF GALERİSİ