Kronolojik Kur’an ve Siyer Bağlamında Hadis Çalıştayı 3. Oturum

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ın yaptığı bu oturumda; Prof. Dr. Ahmet Keleş ’’Vahiy, Siyer ve Rivayetlerin Senkronizasyonu Bağlamında Hadislerin Tarihlendirilmesi’’ Konulu Tebliğini sundu. Prof. Dr. Mustafa Ertürk ve Doç. Dr. Süleyman Doğanay Müzakerelerini gerçekleştirdiler.