HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI

KONU: HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI

 

 

 

 

1. Gün  / 05 MAYIS 2018

2. Gün / 06 MAYIS 2018

 

 

 

1. Oturum

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Tebliğci: Prof. Dr. Hanefi PALABIYIK

Konu: Hz. Peygamber’in Ailesi ve Çocukluğu

 

2. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem APAK

Tebliğci: Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ

Konu: Yetiştiği Çevre ve Kişiliği

3. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KELEŞ

Tebliğci: Dr. Korkut DİNDİ

Konu: Peygamberin Olgunluk Dönemi ve Nübüvvet Öncesi Süreç

 

 

4. Oturum

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hanefi PALABIYIK

Tebliğci: Dr. Mehmet APAYDIN

Konu: Hz. Peygamber’in Peygamberlik Öncesinin Kronolojisi

 

 

 

 

ÇALIŞTAY: ’’ HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HAYATI ’’ 

 

Hz. Peygamber’in Ailesi ve Çocukluğu Konulu I. Oturum

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN’ın yaptığı ’’Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı’’ isimli Çalıştay’ın I. Oturumunda Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK "Hz. Peygamber’in Ailesi ve Çocukluğu" konulu tebliği sundu. Tebliğin müzakeresini Prof. Dr. Adem APAK, Prof. Dr. Ali DERE ve Prof. Dr. Ali Osman KURT gerçekleştirdi.

 

 

 

 

Yetiştiği Çevre ve Kişiliği Konulu II. Oturum

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Adem APAK’ın yaptığı ’’Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı’’ isimli Çalıştay’ın 2. Oturumunda Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ "Yetiştiği Çevre ve Kişiliği" konulu tebliğini sundu. Tebliğin müzakeresini Prof. Dr. Ahmet KELEŞ, Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ ve Dr. Emrah DİNDİ gerçekleştirdi. Tebliğ serbest müzakere edilerek oturum sonlandırıldı.

 

 

 

 

Peygamberin Olgunluk Dönemi ve Nübüvvet Öncesi Süreç Konulu III. Oturum

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet KELEŞ’in yaptığı ’’Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı’’ isimli Çalıştay’ın 3. Oturumunda Dr. Korkut DİNDİ "Peygamberin Olgunluk Dönemi ve Nübüvvet Öncesi Süreç" konulu tebliğini sundu. Tebliğin müzakeresini Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ ve Prof. Dr. Mehmet KATAR gerçekleştirdi. Tebliğ serbest müzakere edilerek oturum sonlandırıldı.

 

 

 

 

Hz. Peygamber’in Peygamberlik Öncesi Kronolojisi Konulu IV. Oturum

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK’ın yaptığı ’’Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı’’ isimli Çalıştay’ın 4. Oturumunda Dr. Mehmet APAYDIN "Hz. Peygamber’in Peygamberlik Öncesi Kronolojisi" konulu tebliğini sundu. Tebliğin müzakeresini Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ, Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK ve Prof. Dr. Gürbüz DENİZ gerçekleştirdi. Serbest müzakere sonrasında yapılan Değerlendirme Oturumu ile Çalıştay sona erdi.