Eskiyeni 40. Sayı Çıktı

 

ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ
ARAŞTIRMA DERGİSİ      
SAYI/40     MART/2020

 

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

Ejder Okumuş

Sosyolojide Tanrı Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi

An Introduction Essay to the Imagination of God in Sociology

 

Emine Yavuz - İbrahim Ethem Polat

Arapça Öğretiminde Müzikal Ritmik Zekâ Türüne Yönelik Etkinliklerin Kullanılması

The Use of Activities Related to Musical Rhythmic Intelligence Type in Arabic Teaching

 

Adnan Arslan

İbn Dâvûd Ez-Zâhirî’nin ez-Zehra Adlı Eserinde Aşkın Fıkhı

The Law of the Love in Ibn Dâwûd Al-Zâhirî’s Al-Zahra

 

Emre Şimşek

Almanya’daki Müslüman Topluma Katkıları Bağlamında DİTİB’in 

Din Eğitimine Yönelik Faaliyetleri 

The Religious Education-Oriented Activities of DITIB in the 

Context of the Contributions to the Muslim Community in Germany

 

Sezer Yılmaz - Muammer Sarıkaya

Arapça - Türkçe Yazın Çevirilerinin Estetik Boyutu 

Aesthetic Dimension of Arabic – Turkish Literary Translations

 

Ahmed Ürkmez

Kur’ân Ezberine Anlam Katma Teşebbüsleri:

‘Hâfız: Lafzın Hâmili, Mananın Âmili’ Eserinin Değerlendirilmesi

The Means of Adding Meanings to the Memorization of the Qur’ân: 

Evaluation of ‘Hâfiz: Lafzın Hâmili, Mananın Âmili’

 

Zekiye Demir

Kendini ‘Dindar’ Olarak Tanımlayan Erkeklerin Kadının Çalışmasına Bakışı  

The Perspectives of Men Who Describe Themselves as 

‘Religious’ to the Women in Working Life

 

Sümeyye Onuk Demirci

Fukahâ-i Seb’a ve Amel-i Ehl-i Medine’nin Delil Değeri

Al-Fuqahâ’ al-Sab’a and the ‘Amal of Medinese’s Value of Proof

 

Rumeysa Nur Türker - Behlül Tokur

Savaş Mağduru Sığınmacı Çocuklarda Hayat ve Tanrı Algısı: 

7-12 Yaş Arası Suriyeli Çocuklar 

The Perceptıon of God and Life in Refugee Children Who Are Wictims of War: 

Syrian Children Between 7-12 Years

 

İsa Ceylan

Manevi Eğitim Açısından Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Şiirlerinde Varoluşçu Temalar 

Existential Themes in Hacı Bayrâm-ı Velî’s Poems in Terms of Spiritual Education

 

Elif Kara

İnfaz Koruma Memurlarının Manevi Destek İhtiyaç ve 

Kaynaklarının Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Uygulama

A Qualitative Study About Assessing The Needs and Sources of 

Spiritual Support of Correctional Officers

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile