Eğitim/Danışman Kadromuz

KUR’AN-I KERİM

 • • Dr. Öğr. Ü. MURAT OLTULU (Ankara Üniv.)
 • • RUKİYE ÇAKIR

 

TEFSİR

 • • Prof. Dr. MEHMET OKUYAN (Ondokuz Mayıs Üniv.)
 • • Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Prof. Dr. MESUT OKUMUŞ (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEHMET ÜNAL (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Prof. Dr. ÖMER ÖZSOY (Goethe Üniv.)
 • • Doç. Dr. ENVER ARPA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • • TUNCER NAMLI (Anadolu İlahiyat Akademisi)

 

HADİS

 • • Prof. Dr. MEHMED SAİD HATİBOĞLU
 • • Prof. Dr. ALİ DERE (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. AHMET YILDIRIM (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Prof. Dr. AHMET KELEŞ (Dicle Üniv.)
 • • Prof. Dr. BÜNYAMİN ERUL (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. İSMAİL HAKKI ÜNAL (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEHMET EMİN ÖZAFŞAR (Ankara Üniv.)
 • • Yrd. Doç. Dr. İLYAS CANİKLİ (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • SİBEL AKÇA (MEB)

 

SİYER ve İSLAM TARİHİ

 • • Prof. Dr. İRFAN AYCAN (YÖK)
 • • Prof. Dr. ADEM APAK (Uludağ Üniv.)
 • • Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN (İstanbul Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEHMET AZİMLİ (Hitit Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEHMET ÇELİK (Celal Bayar Üniv.)
 • • Prof. Dr. İBRAHİM SARMIŞ (Necmettin Erbakan Üniv.)
 • • Yrd. Doç. Dr. HALİDE ASLAN (Ankara Üniv.) 
 • • MERVE ÇINAR ÇETİNEL (Ankara Üniv.)

 

FIKIH

 • • Prof. Dr. ALİ BARDAKOĞLU (KURAMER)
 • • Prof. Dr. ŞAMİL DAĞCI (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. Halit ÜNAL
 • • Prof. Dr. AHMET YAMAN (Necmettin Erbakan Üniv.)  
 • • Dr. MUSTAFA BÜLENT DADAŞ (Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 • • TUNCER NAMLI (Anadolu İlahiyat Akademisi)

 

KELAM

 • • Prof. Dr. İLHAMİ GÜLER (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. ŞABAN ALİ DÜZGÜN (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. MUAMMER ESEN (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. METİN ÖZDEMİR (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEHMET EVKURAN (Hitit Üniv.)
 • • Prof. Dr. SIDDIK KORKMAZ (Necmettin Erbakan Üniv.)
 • • Doç. Dr. CENKSU ÜÇER (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Dr. Öğr. Ü. ZÜBEYİR BULUT (Abant Üniv.)
 • • Dr. Öğr. Ü. ÖZDEN KANTER (Hitit Üniv.)

 

İSLAM FELSEFESİ

 • • Prof. Dr. MÜFİT SELİM SARUHAN (Ankara Üniv.)
 • • Prof. Dr. MEVLÜT UYANIK (Hitit Üniv.)
 • • Prof. Dr. MUSA KAZIM ARICAN (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Doç. Dr. GÜRBÜZ DENİZ (Ankara Üniv.)
 • • Doç. Dr. MURAT DEMİRKOL (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Doç. Dr. MEHMET VURAL (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Doç. Dr. ŞAMİL ÖÇAL (Kırıkkale Üniv.)
 • • Arş. Gör. TAHSİN YURTTAŞ (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • HÜSEYİN YÜCEL (Ankara Üniv.)

 

MEZHEPLER TARİHİ

 • • Prof. Dr. SÖNMEZ KUTLU (Ankara Üniv.)

 

DİN SOSYOLOJİSİ

 • • Prof. Dr. EJDER OKUMUŞ (Osman Gazi Üniv.)
 • • Prof. Dr. KADİR CANATAN (Sabahattin Zaim Üniv.)
 • • Doç. Dr. İHSAN TOKER (Ankara Üniv.)
 • • Doç. Dr. İHSAN ÇAPCIOĞLU (Ankara Üniv.)
 • • Doç. Dr. MUSTAFA ORÇAN (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • • Dr. NECDET SUBAŞI (MEB Bakan Müşaviri)

 

DİN PSİKOLOJİSİ

 • • Yrd. Doç. MUALLA YILDIZ (Ankara Üniv.)

 

DİNLER TARİHİ

 • • Prof. Dr. FUAT AYDIN (Sakarya Üniv.)
 • • Prof. Dr. MAHMUT AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniv.)
 • • Doç. Dr. ALİ OSMAN KURT  (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

 

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

 • • Doç. Dr. ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU  (Ankara Üniv.)
 • • Arş. Gör. HÜSEYİN ŞIRA (Yıldırım Beyazıt Üniv.)

 

ARAPÇA

 • • Doç. Dr. İBRAHİM ÖZAY (Gazi Üniv.)
 • • Dr. Öğr. Üyesi M. ALİ KILAY ARAZ (ASBÜ)
 • Dr. Öğr. Üyesi MÜCAHİT ASUTAY (Yıldırım Beyazıt Üniv.)
 • Dr. Öğr. Üyesi AHMED AL-DYAB (Ankara Üniv.)
 • • Arş. Gör. Dr. GÜLFEM KURT (Gazi Üniv.)
 • • Öğr. Gör. Muhammed KURT (Gazi Üniv.) 


NEY

 • • TUBA GÜVEM ALAGÖZ (Kültür Bakanlığı)

 

HÜSN-İ HAT

 • • SEMİH AKINCI

 

MAKAM

 • • MURAT DEMİRHAN
 • • TUBA GÜVEM ALAGÖZ (Kültür Bakanlığı)