DHBT Sınavı Hazırlık

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi

          DHBT Nedir?

 

          Din hizmetleri alan bilgisi testi kısaca DHBT diye adlandırılan sınav daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımlarında yapmış olduğu yeterlilik sınavı yerine yapılan bir sınavdır.

 

          Din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) yeterlilik sınavından ayrıldığı bazı noktalar olmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bu sınava girilmesini şart koşmaktadır.

 

          Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatında yeterlilik sınavının 15 Ekim 2014 yılı itibari ile kaldırılarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) arasında imzalanan protokol ile KPSS’ye Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir. Bu bilgiler ışığında yeterlilik sınavı yerine din hizmetleri alan bilgisi testi yani DHBT sınavı eklenmiştir.

 

          Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

 

          Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacak KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

 

          DHBT-1’de hangi konulardan sorular yer almaktadır? 

 

          1. İslam İnanç Esasları

          2. İslam İbadet Esasları

          3. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

          4. Siyer

          5. İslam Ahlakı

   

          DHBT-2’de hangi konulardan sorular yer almaktadır? 

 

          DHBT’nin ikinci bölümünde (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre sorular sorulacaktır. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Lisesi müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

 

          1. Tefsir

          2. Fıkıh

          3. Hadis

          4. Akaid & Kelam

          5. İslam Tarihi

          6. Dinler ve Mezhepler Tarihi

          7. Dini Hitabet

 

 

          İLETİŞİM:

          Adres: Hacı Bayram Mahallesi, Boyacılar Sokak No:14/2 Ulus, Altındağ, Ankara

         Tel: + 90 312 311 88 00

         E-Posta: info@anilakademi.com