Anadolu İlahiyat Akademisi Tefrika, Tekfir ve Terör Sarmalında Mezhep Olgusu Konulu Panel