Anadolu İlahiyat Akademisi Kur’an ve Sünnetin Toplumla Diyalektik İlişkisi Konulu Panel