Anadolu İlahiyat Akademisi - Çığır Açan İslam Düşünürlerinin Biyografileri

Tarihsel şahsiyeti, yaşadığı dönem ve sosyokültürel ortam,

beslendiği kaynaklar, temel düşünceleri ve İslam düşüncesine etkileri

 

 

DÜŞÜNÜR

KONUŞMACI TARİH
     
Ebu Hanife                                         
Prof. Dr. Mehmet Evkuran                     

24 Şubat 2017

     
Maturidi
Prof. Dr. Mehmet Evkuran                            03 Mart 2017
     
Eş’ari
Prof. Dr. Metin Özdemir 10 Mart 2017
     
Farabi
Yrd. Doç. Dr. Şenol Korkut 17 Mart 2017
     
İbni Sina
Prof. Dr. Gürbüz Deniz 24 Mart 2017
     
Gazali
Doç. Dr. Şamil Öçal 31 Mart  2017
     
Zemahşeri
Doç. Dr. Enver Arpa
07 Nisan 2017
     
Şatıbi
Tuncer Namlı 14 Nisan 2017
     
İbni Haldun
Prof. Dr. Kadir Canatan 21 Nisan 2017
     
Musa Carullah
Prof. Dr. İbrahim Maraş 28 Nisan 2017
     
Ali Şeriati
Prof. Dr. İhsan Toker 05 Mayıs 2017
     
Aliya İzzetbegoviç
Prof. Dr. Mustafa Orçan 12 Mayıs 2017