Ahlak ve Hukuk Çalıştayı 4. Oturum

’’İslam Ahlakını ve Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu Ahlak ve Hukuk Çalıştayı’nın 4. Oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa AVCI’nın yaptığı 4. Oturumda Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ ’’Günümüz Hukuk Bilimi Açısından İslam Hukukunu Yeniden Düşünmek’’ konulu tebliği sundu. Tebliğ müzakeresini Prof. Dr. Ahmet YAMAN ve Yrd. Doç. Dr. Emir KAYA yaptı. Çalıştaya katılan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz 💐