2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Çalıştayları

 

KONU : MEKKE DÖNEMİNİN İLK EVRESİ (İlk 3 Yıl)
Koordinatör : Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
Tarih : 27 - 28 Ekim / Cumartesi - Pazar
    
 
 

1. Gün

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Tebliğci: Şükran ADIGÜZEL
Konu: İlk Vahiy
Müzakereciler: Dr. Öğr. Üyesi Bayram AYHAN / Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL

2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Enver ARPA
Tebliğci: Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL
Konu: İlk Sureler (3 Yıl)
Müzakereciler: Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ / Dr. Mehmet APAYDIN / Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERMAN

2. Gün

3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Tebliğci: Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
Konu: Fetret-i Vahiy
Müzakereciler: Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ / Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN / Doç. Dr. Süleyman DOĞANAY

4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
Tebliğci: Prof. Dr. Adem APAK
Konu: İlk Tepkiler Olumlu / Olumsuz (İlk Müslümanlar)
Müzakereciler: Prof. Dr. Selim TÜRCAN / Prof. Dr. Ahmet YÜCEL / Korkut DİNDİ

 


 

FIKIH-HUKUK BULUŞMASI: Ortak Değer ve Yöntem Arayış
Koordinatör : Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Tarih : 15 - 16 Mart / Cuma - Cumartesi     

1. Gün

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Tebliğci: Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ
Konu: Hukuk Biliminin Fıkha Katkısı
Müzakereciler: Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR / Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman SAVAŞ

2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saffet KÖSE
Tebliğci: Dr. Öğr. Üyesi Emir KAYA
Konu: Hukuka Aktarılabilir Bir Fıkıh Nosyonu
Müzakereci: Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY / Prof. Dr. İlyas DOĞAN

2. Gün

3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şamil DAĞCI
Tebliğci: Prof. Dr. Hasan HACAK
Konu: Fıkıh ve Hukuk Teorilerinde Hak - Adalet Kavramları
Müzakereciler: Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN / Prof. Dr. Hasan AYIK / Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ

4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Tebliğci: İbrahim Hakkı BEYAZIT
Konu: Hukuk Teorisinde Özgürlük-Yükümlülük Kavramları
Müzakereciler: Prof. Dr. Muharrem KILIÇ / Arş. Gör. Halil KÖKÇÜ
Tebliğci: Prof. Dr. Halit ÇALIŞ
Konu: Fıkıh Teorisinde Özgürlük-Yükümlülük Kavramları
Müzakereci: Prof. Dr. Saffet KÖSE

 

 


 

 

KONU : MEKKE DÖNEMİNİN İLK EVRESİ (İlk 3 Yıl)
Koordinatör : Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
Tarih : 27 - 28 Ekim / Cumartesi - Pazar
    
 
 

1. Gün

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Tebliğci: Şükran ADIGÜZEL / Konu: İlk Vahiy
Müzakereciler: Dr. Öğr. Üyesi Bayram AYHAN / Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL

2. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Enver ARPA
Tebliğci: Dr. Öğr. Üyesi Hadiye ÜNSAL / Konu: İlk Sureler (3 Yıl)
Müzakereciler: Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ / Dr. Mehmet APAYDIN / Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERMAN

2. Gün

3. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Tebliğci: Prof. Dr. Ahmet KELEŞ / Konu: Fetret-i Vahiy
Müzakereciler: Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ / Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN / Doç. Dr. Süleyman DOĞANAY

4. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN
Tebliğci: Prof. Dr. Adem APAK / Konu: İlk Tepkiler Olumlu / Olumsuz (İlk Müslümanlar)
Müzakereciler: Prof. Dr. Selim TÜRCAN / Prof. Dr. Ahmet YÜCEL / Korkut DİNDİ