ARAPÇA KURSLARI

YDS-YÖKDİL ARAPÇA, MUAFİYET ARAPÇA, GENEL ARAPÇA ve AÖF İLAHİYAT ARAPÇA kurslarımız devam ediyor.

Devamı

CUMARTESİ KONFERANSLARI - VIII

CUMARTESİ KONFERANSLARI - VIII


”İSMAİLİLİĞİN DOĞUŞU, FİKRİ YAPISI VE YAYILDIĞI BÖLGELER” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. Ali Avcu ile gerçekleştirildi. Öncelikle İsmaililik mezhebinin klasik kaynaklardaki ve kendi içindeki isimlendirilmesi üzerinde duruldu. Daha sonra öğreitleri tarihi akış ve yayıldığı bölgeler üzerinden değerlendirildi.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR VII

TEMATİK KONFERANSLAR VII


”ŞİİLİĞİN OLUŞUMU, TARİHSEL SÜRECİ VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Prof. Dr. Hasan Onat ile gerçekleştirildi. Genel olarak mezhep algısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Şiiliğin oluşumu, tarihsel süreci, coğrafi dağılımı ve düşünce sistemi üzerinde duruldu.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR VI

TEMATİK KONFERANSLAR VI


“ZEYDİYE’NİN DOĞUŞU, FİKİRLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansını Doç. Dr. Yusuf Gökalp ile gerçekleştirildi. Zeydiye’nin doğuşu, fikirleri ve günümüzdeki durumu üzerine bilgi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Devamı

YILIN PANELİ - I

YILIN PANELİ - I


Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun yaptığı İslam’ın Yeni Mecraları konulu panelimizde kıymetli hocalarımız sunumlarını gerçekleştirdi. İki oturumdan oluşan panelin ardından değerlendirme konuşmaları ve soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Oturum sonunda hocalarımıza plaket taktiminde bulunuldu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR V

TEMATİK KONFERANSLAR V


“MÜRCİE’NİN TEŞEKKÜLÜ, GÖRÜŞLERİ, YAYILIŞI VE İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansını Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile gerçekleştirildi. Mürcie’nin teşekkülü, görüşleri ve yayılışı ve İslam düşüncesine katkıları üzerine bilgi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR IV

TEMATİK KONFERANSLAR IV


”İBADİLİK VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU” Tematik Konferanslar serimizde bu hafta Umman Şeriat Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Abdullah İbni Said ile Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Kılay Araz’ın çevirmenliği aracılığıyla İbadilik mezhebi üzerine bir konferans gerçekleştirildi.

Devamı