ARAPÇA KURSLARI

YDS-YÖKDİL ARAPÇA, MUAFİYET ARAPÇA, GENEL ARAPÇA ve AÖF İLAHİYAT ARAPÇA kurslarımız devam ediyor.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -14

TEMATİK KONFERANSLAR -14


”EŞARİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ, GÖRÜŞLERİ VE EŞARİLİK İÇERİSİNDEKİ FARKLILAŞMALAR” Tematik Konferanlar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. Mehmet Keskin ile gerçekleştirildi. Konferansta Eşariliğin teşekkülü, görüşleri ve eşarilik içerisindeki farklılaşmalar üzerinde duruldu. Yoğun ilgi gösteren katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Devamı

PANEL -IV

PANEL -IV


”GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MATURİDİLİĞİN SERÜVENİ” Anadolu İlahiyat Akademisi’nde bu hafta kıymetli hocalarımız ile Geçmişten Günümüze Maturidiliğin Serüveni üzerine bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet EVKURAN’ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Ahmet AK, Doç. Dr. Mehmet Kalaycı ve Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün bildirilerini sundular. Panelin ardından hocalarımız kitaplarını imzaladılar.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -13

TEMATİK KONFERANSLAR -13


”DİNDE MAKULİYET SAVUNUSU - MATURİDİ ve MUTEZİLİ ÇABALAR” Tematik Konferanlar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. İbrahim Aslan ile gerçekleştirildi. Konferansta akıl ve makuliyet kavramlarının farklılığı üzerinde duruldu. Makuliyet kavramı, Kur’an’da makuliyet kavramının karşılığı ve dini düşüncede Mutezili ve Maturidi gelenekte makuliyet savunusunun nasıl şekillendiği değerlendirildi.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -12

TEMATİK KONFERANSLAR -12


Tematik Konferanlar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. Mehmet Kalaycı ile gerçekleştirildi. Konferansta Ehl-i Sünnet’in oluşum süreci e Ashabu’r-rey ve Ashabu’l Hadis farklılaşması üzerinde duruldu.

Devamı

YILIN KONFERANSI -II

YILIN KONFERANSI -II


Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Dr. Cem Gençoğlu ile gerçekleştirildi. Eğitim, ideal ve gerçeklik kavramlarının tanımları üzerinde duruldu. Geçmiş ve geleceğe yönelik idealleştirmeler ve gerçekliklerden bahsedildi.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -11

TEMATİK KONFERANSLAR -11


”MATURİDİLİĞİN OLUŞUM SÜRECİ ve TEMEL GÖRÜŞLERİ” Tematik Konferanslar serimizin bu haftaki konferansı Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile gerçekleştirildi. İmam Maturidi ve Maturidiliğin oluşum süreci üzerinde duruldu. Temel düşünceleri ve coğrafi dağılımdan bahsedildi.

Devamı