”PANEL - 8”

”PANEL - 8”


2021-2022 döneminin sekizinci paneli Prof. Dr. Nesim DORU moderatörlüğünde ”GEÇ DÖNEM MEŞŞAİ-İŞRAKİ SENTEZİ” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen panelde Dr. Öğr. Üyesi Nurettin YAKIŞAN, Dr. Öğr. Üyesi Fevzi YİĞİT ve Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA panelist olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Panelin video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı

”SEMPOZYUM - 3”

”SEMPOZYUM - 3”


2021-2022 döneminin ilk sempozyumunun üçüncü oturumu Doç. Dr. Hidayet PEKER moderatörlüğünde ”BİLGİ FELSEFESİ VE İLİMLER SINIFLAMASI” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, Prof. Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR, Doç. Dr. Müstakim ANCI ve Doç. Dr. Ali Kürşat TURGUT konuşmacı olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Sempozyumun video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı

”SEMPZYUM - 4”

”SEMPZYUM - 4”


2021-2022 döneminin ilk sempozyumunun dördüncü oturumu Prof. Dr. Celal TÜRER moderatörlüğünde ”AHLAK VE SİYASET” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. Enver UYSAL, Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR konuşmacı olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Sempozyumun video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı

”SEMPOZYUM - 1

”SEMPOZYUM - 1


2021-2022 döneminin ilk sempozyumu Prof. Dr. Orhan ARSLAN moderatörlüğünde ”TANRI KAVRAMI VE TANRI-ALEM İLİŞKİSİ” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. Engin ERDEM, Doç. Dr. Necmi DERİN, Prof. Dr. Hasan ÖZALP ve Prof. Dr. Caner TASLAMAN konuşmacı olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Sempozyumun video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı

”SEMPOZYUM - 2”

”SEMPOZYUM - 2”


2021-2022 döneminin ilk sempozyumunun ikinci oturumu Prof. Dr. Engin ERDEM moderatörlüğünde ”VARLIK FELSEFESİ VE SUDUR” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen sempozyumda Prof. Dr. İbrahim MARAŞ, Prof. Dr. Hasan AKKANAT ve Doç. Dr. Tuna TUNAGÖZ konuşmacı olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Sempozyumun video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı

”PANEL - 7”

”PANEL - 7”


2021-2022 döneminin yedinci paneli Doç. Dr. Muhammed Enes KALA moderatörlüğünde ”İSLAM FELSEFESİNİN BATIYA ETKİLERİ” üzerine gerçekleştirildi. Yüz yüze ve Youtube kanalımızdan canlı yayın yoluyla gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ömer ÖZDEN, Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ ve Doç. Dr. Birgül BOZKURT panelist olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sunumlarının ardından izleyenlerden gelen sorular hocalarımıza iletildi. Panelin video kaydını izlemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Video linki;

Devamı