İLİM EVE SIĞMAZ

İLİM EVE SIĞMAZ


Ramazan boyunca her akşam saat 21:30’da farklı konu ve hocalarımızla YouTube kanalımızdan gerçekletirdiğimiz canlı yayınlar yoluyla evlerinize konuk olduk. 30 gün boyunca 49 değerli hocamızla iftar sonrasındasında takipçilerimizle buluştuk, hocalarımızın bilgilerinden istifade ettik.

Devamı

ASBÜ ZİYARETİMİZ II

ASBÜ ZİYARETİMİZ II


Anadolu İlahiyat Akademisi idari kadrosu olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Prof Dr. Bülent Kent’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Devamı

ASBÜ ZİYARETİMİZ

ASBÜ ZİYARETİMİZ


Anadolu İlahiyat Akademisi idari kadrosu olarak ASBÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -14

TEMATİK KONFERANSLAR -14


”EŞARİLİĞİN TEŞEKKÜLÜ, GÖRÜŞLERİ VE EŞARİLİK İÇERİSİNDEKİ FARKLILAŞMALAR” Tematik Konferanlar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. Mehmet Keskin ile gerçekleştirildi. Konferansta Eşariliğin teşekkülü, görüşleri ve eşarilik içerisindeki farklılaşmalar üzerinde duruldu. Yoğun ilgi gösteren katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Devamı

PANEL -IV

PANEL -IV


”GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MATURİDİLİĞİN SERÜVENİ” Anadolu İlahiyat Akademisi’nde bu hafta kıymetli hocalarımız ile Geçmişten Günümüze Maturidiliğin Serüveni üzerine bir panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet EVKURAN’ın yaptığı panelde; Prof. Dr. Ahmet AK, Doç. Dr. Mehmet Kalaycı ve Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün bildirilerini sundular. Panelin ardından hocalarımız kitaplarını imzaladılar.

Devamı

TEMATİK KONFERANSLAR -13

TEMATİK KONFERANSLAR -13


”DİNDE MAKULİYET SAVUNUSU - MATURİDİ ve MUTEZİLİ ÇABALAR” Tematik Konferanlar serimizin bu haftaki konferansı Doç. Dr. İbrahim Aslan ile gerçekleştirildi. Konferansta akıl ve makuliyet kavramlarının farklılığı üzerinde duruldu. Makuliyet kavramı, Kur’an’da makuliyet kavramının karşılığı ve dini düşüncede Mutezili ve Maturidi gelenekte makuliyet savunusunun nasıl şekillendiği değerlendirildi.

Devamı